<cite id="vyZct"><video id="vyZct"></video></cite>

   <var id="vyZct"><embed id="vyZct"><sub id="vyZct"><small id="vyZct"><table id="vyZct"></table></small></sub></embed><option id="vyZct"><datalist id="vyZct"><samp id="vyZct"><em id="vyZct"><dl id="vyZct"><textarea id="vyZct"><area id="vyZct"><source id="vyZct"><link id="vyZct"></link><style id="vyZct"></style><del id="vyZct"></del></source><b id="vyZct"></b><map id="vyZct"><video id="vyZct"><var id="vyZct"></var></video></map></area><label id="vyZct"></label></textarea></dl></em></samp></datalist></option><figcaption id="vyZct"><blockquote id="vyZct"><figure id="vyZct"><dd id="vyZct"><del id="vyZct"></del></dd></figure></blockquote></figcaption><var id="vyZct"><aside id="vyZct"><ul id="vyZct"></ul><strike id="vyZct"><span id="vyZct"></span></strike></aside></var><ins id="vyZct"></ins></var><kbd id="vyZct"></kbd>
   <input id="vyZct"><ul id="vyZct"><dd id="vyZct"></dd></ul></input>
   新庆古诗网欢迎您:提供从先秦到现代诗词集锦赏析,包含古诗三百首 唐诗三百首 宋词三百首 宋词精选 古诗十九首 全唐诗 全宋词 全元曲等!

   五经

   五经指《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》五部。五经之名始于汉武帝。